Data & Analytics

Bij Sligro Food Group werken we intensief samen om onze organisatie verder te brengen

Sligro Food Group (SFG) is een beursgenoteerd bedrijf dat bestaat uit verschillende foodservicebedrijven in Nederland en België. We hebben een sterke relatie met onze klanten, niet in het minst omdat we een gezamenlijk passie hebben: food. Om ervoor te zorgen dat onze bedrijven zich regionaal volledig kunnen focussen op deze passie en natuurlijk onze klanten, ondersteunen we hen vanuit ons hoofdkantoor in Veghel (NL) en Rotselaar (B). Een toenemend aantal diensten wordt zelfs centraal vanuit Nederland voor de Groep als geheel georganiseerd.
Op het hoofdkantoor werken we intensief samen. Dat uit zich onder meer in een professionele en efficiënte financiële organisatie. We zijn trots op onze passie en gezond eigenwijs waar nodig.

We zijn altijd aan het werk om onze klanten nóg beter van dienst te kunnen zijn. Op dit moment wordt zo’n 70% van onze omzet al online gerealiseerd. We willen hier verder in groeien en zijn daarom druk bezig met de ontwikkeling van ons nieuwe digitale platform. Hiermee bouwen we aan onze droom: er áltijd zijn voor onze klant en deze altijd kunnen bieden waar behoefte aan is.

Om die reden zijn we de omslag aan het maken naar een datagedreven organisatie. Een enorme meerjarige uitdaging, waar de overstap naar SAP als nieuw ERP-platform een belangrijk onderdeel van is.

Data & Analytics als hart van onze datagedreven organisatie

Voor deze transitie is drie jaar uitgetrokken. Een belangrijke stap die we in het kader van dit meerjaren IT- en Data transformatie programma hebben genomen is dat we begin dit jaar alle datagerelateerde functies hebben samengebracht in één afdeling Data & Analytics in Veghel.

Binnen Sligro Food Group beschikken we over een onvoorstelbaar grote hoeveelheid data. Onze eigen klantendata, maar ook de data van onze leveranciers. Door deze data op de juiste manier in te zetten, zullen we niet alleen in staat zijn om onze klanten nog beter te bedienen, maar deze waar mogelijk zelfs een stapje voor zijn door hun gedrag te voorspellen en daardoor nooit ‘nee’ te hoeven zeggen. Zo komen we nóg dichter bij onze klanten te staan, wat leidt tot grotere klanttevredenheid en er ook voor zorgt dat we nauwkeuriger besluiten kunnen nemen, die weer leiden tot een verbetering van onze bedrijfsvoering.

Het Data & Analytics team werkt nauw samen met de collega’s van IT, die verantwoordelijk zijn voor het bouwen c.q. aanpassen van de applicaties waar we mee werken. Maar ook met de business; hun input, feedback en betrokkenheid is essentieel voor het laten slagen van deze transitie. Samen bouwen we aan het Sligro van de toekomst!

Bekijk Data & Analytics vacatures

Waarom zou je je aansluiten bij ons Data & Analytics team?

De Data & Analytics afdeling bestaat uit een groep ruim 50 hele enthousiaste, gedreven mensen, die samen gaan voor het succes van de transitie naar een echt datagedreven digitale organisatie. Hierbij werk je aan interessante projecten, waar je ook zelf weer veel van opsteekt. Behoorlijk hectisch, maar als je daar van houdt, zit je bij ons helemaal op je plek. Het Data & Analytics team groeit, dat biedt ook kansen om je verder te ontwikkelen, zowel binnen als buiten het team. Binnen het Data & Analytics team hebben we verschillende functiegebieden:

Data Governance

Het Data Governance team houdt zich bezig met de manier waarop we in onze organisatie omgaan met de beschikbare en nog te vergaren data en hoe we deze data beschikbaar stellen. Hier worden ook de verantwoordelijkheden belegd: wie doet wat, wie moet er bij welke delen van het proces betrokken worden, enzovoorts.
Specifieke informatiebehoeften en wensen vanuit de business worden in kaart gebracht. Hierbij werken we vanuit meerdere perspectieven: de klantreis, de leverancier en de producten en diensten die we aanbieden aan onze klanten. Vervolgens wordt hier (in samenwerking met IT) de vertaalslag gemaakt naar hoogwaardige data-architectuur. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare data op een gestructureerde manier kunnen worden ingezet om onze bedrijfsvoering verder te verbeteren. Hierover informeren we dan de business weer, zodat zij betrokken blijven bij het proces.

Bekijk de vacature: Data Architect

Data Quality

Het Data Quality team is verantwoordelijk voor het analyseren van de datakwaliteit en zorgt daarbij voor intensieve afstemming met o.a. de business en Data Governance. Het Data Quality team voert (complexe) data-analyses uit en begeleidt in datamigraties/conversies. Ook denkt dit team proactief mee met de business in het verbeteren van datakwaliteit en werken zij actief als ambassadeur om het databewustzijn in de totale organisatie te verhogen.

Bekijk de vacature: Data Quality Specialist

Business Intelligence & Data Science

Het Business Intelligence en Data Science team verzorgt rapportages en analyses op basis van de data die we in ons systeem verzamelen. Deze rapportages ondersteunen de business bij het krijgen van inzichten en het maken van de juiste keuzes. Ook worden op basis van deze data voorspellende modellen ontwikkeld, die ons helpen onze klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.
De business wordt ondersteund en getraind in het interpreteren en lezen van relevante rapportages en het omgaan met o.a. de dashboards met betrekking tot diverse projecten. Aan de ontwikkeling en inrichting hiervan levert het team een actieve bijdrage.

Bekijk de vacature: Business Intelligence Consultant

Data Migratie

Het Data Migratie team organiseert datamigratie activiteiten binnen grootschalige transformatie projecten op alle Sligro domeinen. Het doel is ervoor te zorgen dat de business nadien met correcte data kan werken. Dit wordt gerealiseerd door tijdig aan te haken bij veranderingen, nieuwe capabilities op te bouwen en het begeleiden van de business in verschillende aspecten van een datamigratie.

Bekijk de vacature: Data Migratie Coördinator
Bekijk de vacature: Data Migratie Project Manager

Master Data Production

Om succesvol te kunnen zijn, is het essentieel dat de data waar we mee werken juist en compleet zijn. Immers: garbage in, garbage out. Het team dat zich bezig houdt met Master Data Production is hier verantwoordelijk voor.
De collega’s in het team zorgen ervoor dat de data voldoen aan de behoefte van onze klanten en de markt én aan de huidige wet- en regelgeving. Zij zorgen ervoor dat alle artikeldata gestandaardiseerd, compleet en op de juiste manier in onze systemen wordt vastgelegd. Dat ons systeem dusdanig is ingericht dat de leverancier alle benodigde data kan aanleveren om de informatie in het systeem compleet te maken. Informatie over bijvoorbeeld de ingrediënten en nutriënten in producten, verpakkingsinformatie, de herkomst, maar ook foto’s en verkoopinformatie voor op de website, zodat onze klanten precies zien wat ze bestellen. Om dit proces goed te laten verlopen is er regelmatig contact met de leverancier om samen tot de juiste informatie in de systemen te komen

Maak kennis met Job, Lion en Richard en lees waarom zij bij ons werken:

Lion van Vianen, Manager Master Data

‘We zijn echt samen op weg naar een hoger databewustzijn’

Toen ik drie jaar geleden bij Sligro Food Group begon bij de afdeling Inkoop en Inkoop- en Assortimentsmanagement Support stuurde ik het team aan dat zich bezig hield met artikelcreatie. Daar lag de focus op data entry. Begin dit jaar zijn alle datateams bij elkaar gevoegd in de afdeling Data & Analytics en nu geef ik leiding aan het Master Data Management team voor artikeldata t.b.v. de klant en de business, zowel voor verkoop in de winkel als voor verkoop online. We zijn echt een omslag aan het maken, gaan veel meer de diepte in: waar gaan de data over, hoe relateren we de data aan onze leveranciers en de business processen, is alles compleet? Zo gaan we samen op weg naar een groei in databewustzijn, niet alleen bij de datateams, maar ook bij de business.

De mensen in mijn team hebben nu veel meer verantwoordelijkheid en pakken die ook. Ze komen met voorstellen, denken mee hoe dingen beter kunnen. Een groot deel van hen is ook key user van de nieuwe systemen, zodat zij mede de overgang naar de nieuwe systemen kunnen ondersteunen door te testen en overdracht te doen naar de eindgebruiker. Er heerst een echte team spirit, mensen zijn heel erg gedreven. Iedereen wil dit samen voor elkaar boksen.

Richard Leget, Data Architect

‘De grootste uitdaging is het vertalen van de bestaande data naar de nieuwe omgeving’

Ruim 14 jaar geleden ben ik gestart als Commerciëel Informatiemanager bij Prisma Food Retail, onderdeel van Sligro. Toen de Sligro organisatie werd gecentraliseerd in Veghel, ben ik daar gaan werken. Ik ben vanaf die tijd betrokken geweest bij allerlei projecten op het gebied van data: van integratie van de data van de onder Sligro vallende individuele retailers tot het opzetten van een systeem voor artikel- en assortimentsonderhoud. Begin 2020 zijn alle collega’s die zich bezighouden met data- en analytics gerelateerde werkzaamheden samengebracht in één afdeling.

Voor mij ligt op dit moment de nadruk op de datamigratie naar de nieuwe SAP-omgeving. Als dit eenmaal gerealiseerd is, kunnen we verder bouwen aan datamodellen, het managen van de datastromen, het opzetten van onderhoudsprocessen. Dat versterkt ook de samenwerking met bijvoorbeeld mijn collega’s van Business Intelligence en Data Warehousing binnen deze afdeling. Wat ontbreekt er nog, hoe kunnen we dat inrichten? Zo verbeteren we samen het end-to-endproces.

Ik heb met de hele breedte van de organisatie te maken. Mensen zijn ook echt bereid naar je te luisteren, door alle lagen van de organisatie heen, er is oprechte interesse. Dat is echt super gaaf!

Job Timmen, Business Intelligence Consultant

‘Ik krijg hier alle ruimte om zelf invulling aan mijn werkzaamheden te geven.’

Na mijn studie bedrijfskunde met specialisatie strategic management ben ik bij Sligro Food Group begonnen als Business Intelligence Consultant. Data krijgt een steeds groter strategisch belang in organisaties, zo ook bij Sligro. In deze functie heb ik met de hele organisatie te maken: sales, HR, logistiek, productie, kwaliteitsmanagement. Wat ik heel leuk vind is dat ik voor een belangrijk deel zelf invulling kan geven aan mijn werkzaamheden. Daarbij kan ik ideeën aandragen hoe ik de business het beste kan ondersteunen in hun vragen. Hierbij gaan we steeds meer naar de toekomst kijken.

Zo willen we bijvoorbeeld op basis van data beter kunnen voorspellen waar de behoefte van onze klanten naartoe gaat en hen nog beter van dienst zijn. Ik heb heel veel zin daar mijn bijdrage aan te leveren.

Je krijgt hier veel kansen om jezelf te ontwikkelen. Zo ben ik net gestart met een Green Belt opleiding en is er de mogelijkheid om me in de toekomst in zaken als Advanced Analytics te verdiepen. Dat is allemaal mogelijk.

Meer weten over Data & Analytics?
Neem contact op met onze Recruiter!

Top ↑

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Accepteer cookies | Weiger cookies